PRZYRODNICZE DROGOWSKAZY

Przyroda w Polsce jest najpiękniejsza na świecie: naturalna, dzika i nieskazitelna. Podróżując po Polsce trafimy na piękne góry, fantazyjne skały, rozległe jeziora, niemal dzikie rzeki, ruchome piaski, ogromne bagna i morskie wybrzeże. Możemy przemierzać zarówno prastarą puszczę, jak i piaskową pustynię; obserwować ptaki na torfowiskach i podziwiać zastygłą lawę z wygasłych wulkanów; płynąć nieuregulowaną rzeką lub wędrować wzdłuż Bałtyku. Na każdym z tych terenów żyją setki gatunków roślin i zwierząt, w tym wiele rzadko spotykanych, będących ewenementem na skalę europejską. Mamy parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Co więcej, w Polsce wciąż jest wiele dzikich miejsc, takich, które swoją urodą w niczym nie ustępują tym najbardziej popularnym, a też zachwycają. Warto więc czasem zejść z utartego szlaku, by na nowo odkryć piękno naszego kraju.

Odcinki z serii PRZYRODNICZE DROGOWSKAZY

Jezioro Łuknajno

Jedno z ciekawszych przyrodniczo jezior Mazur. Stanowi rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, obszar wpisany do konwencji Ramsar i obszar specjalnej ochrony ptaków w sieci Natura 2000. Słynie z ogromnej populacji łabędzi niemych. Ptaki te wybierają akwen na czas pierzenia się, na wodzie zaobserwować można wtedy nawet dwa tysiące osobników.

Bagna Biebrzańskie

Uważana za najdzikszą z polskich rzek, przyciąga co roku tysiące miłośników przyrody z całej Europy. Nieuregulowana, otoczona przez bagna, torfowiska i łąki jest dziś ewenementem na skalę światową. To największy obszar bagienno-torfowiskowy w naszym kraju, jeden z większych w Europie. Jest tu jedna z najważniejszych ostoi dzikiego ptactwa.

Narew

Określona mianem "polskiej Amazonki", Rzeka Narew jest jedną z najdłuższych rzek Polski i ma swoje źródła na Białorusi w uroczysku Orłowo we wschodniej części Puszczy Białowieskiej. Narew niemal na całej długości zachowała naturalny charakter tworząc liczne rozlewiska, meandry. Jest objęta ochroną w parkach narodowych, krajobrazowych, obszarach Natura 2000.

Rezerwat Pazurek

Większość rezerwatu porasta buczyna sudecka, uważana przez przyrodników za teren o bardzo dużej wartości. Teren ten został objęty ochroną w 2008 roku ze względu na stanowiska chronionych roślin, a także skupiska wapiennych ostańców. Największą powierzchnię rezerwatu porasta buczyna sudecka, gdzie w runie leśnym rośnie chroniony i rzadko spotykany żywiec dziewięciolistny czy czosnek niedźwiedzi.

Puszcza Romincka

Puszcza Romincka jest nazywana „polską Tajgą”, ponieważ miejscami przypomina lasy północne. Sprzyja temu klimat – to jeden z chłodniejszych regionów w Polsce, ze średnioroczną temperaturą przekraczającą ledwo 6.5 st.C. Rozległe torfowiska i borealna świerczyna przypominają krajobraz typowy dla dalekiej Syberii, Kamczatki czy Alaski. Jak na Polskę jest to dość nietypowy biotop.

Kraina wygasłych wulkanów

Dorzecze Kaczawskie uchodzi dziś za jeden z bardziej malowniczych zakątków Polski, dzięki temu, że przed milionami lat setki wulkanów wyrzucały rozgrzaną magmę i głazy. Dziś ślady tego spektaklu można oglądać, podążając 85 - kilometrowym Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Rozciąga się on od Jawora po Wleń, biegnąc pomiędzy stożkowatymi skałami niespotykanymi w innych regionach Polski.

Przylądek Stilo

Symbolem przylądka jest jedna z najpiękniejszych latarni nad Bałtykiem, która już od stu lat wskazuje statkom drogę. Jest tu też leśny rezerwat Choczewskie Cisy, w którym ochronie podlegają głównie cisy. Piękny i malowniczy teren, z którym warto się zapoznać i odwiedzić.

Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym

Ruchome wydmy zajmują 500 hektarów. To największy taki obszar w Europie. Osiągają wysokość ponad 30 metrów i przenoszone z wiatrem wędrują w ciągu roku. W lecie przypominają Saharę, a w zimie pustkowia Arktyki.

Dolina Baryczy

Dolina Baryczy to największy z polskich parków krajobrazowych i jedno z najciekawszych miejsc w Polsce do obserwacji ptaków, ma też niezwykle ciekawe ścieżki przyrodnicze. Znajduje się tam również blisko osiem tysięcy hektarów stawów, w których od ośmiu wieków hoduje się najsmaczniejsze karpie milickie.

Połoniny Caryńska i Wetlińska

Obie połoniny to jedne z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach. Są doskonałymi punktami widokowymi, a charakteryzuje je dzikość otaczającego krajobrazu. W matecznikach żyją niedźwiedzie, rysie, żbiki, wilki oraz stada jeleni karpackich.

Góry Bialskie

Góry Bialskie to turystyczny paradoks na mapie Sudetów, dziewicza przyroda i malownicze krajobrazy czynią je wyjątkowo ciekawym miejscem. Najciekawszą częścią pasma jest Rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki. Słynie z rosnących tu ogromnych 200-letnich jaworów.

Puszcza Borecka

Puszcza Borecka jest niezwykle cennym przyrodniczo zakątkiem w północno-wschodniej Polsce. Jej nazwa puszczy wywodzi się od miejscowości Borki, którą według ludowych przekazów założyli bracia Borkowie przybyli najprawdopodobniej z Puszczy Kurpiowskiej.

Uroczysko Krzywa Góra

Uroczysko Krzywa Góra to jedno z najbardziej ustronnych miejsc w Kampinoskim Parku Narodowym i najciekawsze miejsce w Polsce centralnej. Zachowało swój naturalny i dziki charakter: powalone drzewa, gęste krzaki, kontrastujące wydmy i bagna. Wśród dziwów Krzywej Góry jest prawdziwy olbrzym – 400-letni dąb Kobendzy.

Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy "Ujście Warty" obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry. Park chroni unikatowe tereny podmokłe, rozległe łąki i pastwiska, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Na terenie parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Malowniczy krajobraz i piękna aura. Zobacz.

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Obszar parku obejmuje torfowiska i mokradła poprzecinane siecią kanałów z florą i fauną niespotykaną już w dolinach innych rzek europejskich. Najważniejszą grupę zwierząt stanowią ptaki, ponieważ park jest dla nich przystankiem na południkowej drodze ich przelotów oraz miejscem koncentracji wielu gatunków takich jak gęsi i żurawie.

Rezerwat Świdwie i Delta Wsteczna Świny (Karsiborska Kępa)

Rezerwat Świdwie i delta Wsteczna Świny to obszary występowania chronionych gatunków ptactwa wodnego. Rezerwat przyrody Świdwie znajduje się na liście konwencji ramsarskiej (chroniącej ptactwo wodno-błotne).

Rezerwat przyrody Bielinek

Na zboczach doliny Odry w tym miejscu utworzył się specyficzny mikroklimat, gdzie występują unikatowe zespoły leśno-stepowe z jedynym w Polsce stanowiskiem dębu omszonego, a także wieloma chronionymi, rzadko spotykanymi gatunkami kserotermicznymi (sucholubnymi).

Wąwozy lessowe na Wyżynie Lubelskiej

Okolice Bochotnicy i Kazimierza Dolnego - to właśnie tutaj mieszczą się jedne z kilku wąwozów w Polsce utworzonych w miękkiej skale lessowej. Krawędzie wąwozu porastają zwykle starodrzewy dębowo-lipowo-grabowe. Miejsce wyjątkowe na mapie Polski.

Pieniny - Wąwóz Homole, Rezerwat Przyrody Biała Woda

Te miejsca w Pieninach to unikatowe połączenie przyrody nieożywionej z ożywioną. W samym rezerwacie przyrody "Wąwóz Homole" występuje 9 gatunków roślin chronionych. Pieniński Przełom Dunajca to natomiast malowniczy obszar, na którym rzeka tworzy wiele zakoli, a ściany skalne osiągają 300 m wysokości.

Rezerwat Sosny Taborskiej

Mało znany rezerwat w woj. warmińsko-mazurskim k. Ostródy. Obejmuje, liczący ponad 230 lat, drzewostan z przewagą sosny zwyczajnej rasy taborskiej. Cenione na świecie sosny taborskie wykorzystywane były do budowy masztów żaglowców, dochodzą do 30-40 metrów wysokości i mają około 1 metra średnicy.