Przyrodnicze drogowskazy

Puszcza Romnicka

Puszcza Romincka to rozległy, zwarty kompleks leśny, położony w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Unikatowy krajobraz z charakterystyczną dla krain…

  • 5 maja 2020
Przyrodnicze drogowskazy

Rezerwat Pazurek

Rezerwat Pazurek jest rezerwatem leśnym i przyrody nieożywionej co oznacza, że najważniejszym przedmiotem ochrony są lasy oraz skałki i jaskinie. W rezerwacie ochronie podlegają wszystkie…

  • 27 kwietnia 2020
Przyrodnicze drogowskazy

Rzeka Narew

Rzeka Narew – jedyna w Polsce rzeka anastomozująca czyli posiadająca gęstą sieć różnej szerokości i długości koryt rzecznych, które naprzemiennie łącząc się i rozdzielając, tworzących…

  • 13 kwietnia 2020
Przyrodnicze drogowskazy

Bagna Biebrzańskie

Kotlina Biebrzańska powstała podczas zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego. Znajdowało się tutaj duże jezioro ogrodzone z wszystkich stron wysoczyznami morenowymi. Przez tysiące lat narosła w jeziorze…

  • 30 marca 2020
Przyrodnicze drogowskazy

Jezioro Łuknajo

Jezioro Łuknajno – jedno najciekawszych jezior i miejsc w Polsce do obserwacji ptaków związanych z wodą, a szczególnie upodobały sobie to miejsce dostojne królewskie ptaki…

  • 16 marca 2020
Przyrodnicze drogowskazy

Elektryczna rewolucja

Zgodnie z Europejską Strategią na rzecz Niskoemisyjnego Transportu, sektor transportowy przyczynia się do emisji ponad 20% gazów cieplarnianych w Europie i jest główną przyczyną zanieczyszczenia…

  • 9 stycznia 2020